Har du styr på dine bilag?

Som virksomhedsejer er det vigtigt at have styr på sine bilag.
Hvis du mister bilag, risikerer du at gå glip af for eksempel skatte- eller momsmæssige fradrag. Dette har både betydning i små virksomheder, da man så at sige smider penge ud af vinduet, men det har endnu større betydning i store virksomheder, da ledelsen her kan blive stillet til ansvar for de manglende bilag.

Hvis du gerne vil være sikker på, at du har styr på dine bilag, er der en række gode råd, du kan være opmærksom på. Du kan sørge for dagligt at gemme de fakturaer, du får pr mail, i en separat folder i din mail. Dette kan du sætte op i dit e-mailsystem, så det sker automatisk. På den måde vil du sikre dig at have et samlet sted til dine e-mail fakturaer, som er nemt at finde.

XDMB0IC7TX

Hvis du får fysiske fakturaer, kan du sørge for altid at lægge dem i et ringbind kun til din bogføring, så du også har samlet alle de fysiske fakturaer et sted. Du kan på samme måde lægge boner og kvitteringer ind i mappen, da de ellers også nemt bliver væk og spredt ud over mange steder.

En gang om måneden kan du derudover gennemgå dine bankkontoudtog, så du sikrer dig, at du har alle relevante bilag som for eksempel softwarekøb eller andet. Her kan du samtidig tømme din mappe med bilag, så du får det lagt ind i dit regnskabsprogram med bilagsnummer på. Hvis du har en bogholder tilknyttet, som varetager denne del, er det bare at sende bilagene samlet afsted. Hvis du selv tager dig af bogføringen, kan det eventuelt være en idé at anvende et regnskabsprogram, hvor du kan indscanne dine bilag. Det gør processen endnu hurtigere, og så behøver du muligvis kun at have fat i bilagene en gang.

Hvis du gerne vil undgå at bruge tid på bogføring og regnskab, så du kan koncentrere dig om andre opgaver, kan det være en god idé at få en professionel bogholder til at varetage opgaverne for dig.

En bogholder har erfaringen og den rette viden til hurtigt og korrekt at kunne udføre de opgaver, som måske kan virke store og uoverskuelige for dig, hvis du ikke har stor erfaring på området. Og selvom du har et godt kendskab til regnskab og økonomi, kan det alligevel være en idé at uddelegere opgaven, da du så kan bruge tiden på for eksempel salg eller andre vigtige opgaver for en sund økonomi i din virksomhed. Hvis du leder efter en erfaren bogholder, som taler et sprog, der er til at forstå, er du meget velkommen til at kontakte Simplia. Her får du en professionel og kompetent bogholder, som varetager de økonomiske opgaver, du har brug for.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *